Voor het gebruik van de website eenig.nu, hierna te noemen Mijn Website.

Alle informatie die Mijn Website communiceert via internet of via andere electronische wegen zoals email, alsmede alle software en tools en verwijzingen naar andere sites of producten die besproken worden, zijn te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is.

 

Mijn Website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade aan je PC, zowel hardware- als softwarematig, of andere materiële en/of niet materiële schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van Mijn Website of het toepassen van adviezen van Mijn Website in het algemeen en de reacties van andere gebruikers in het bijzonder en/of de door Website Supporters verzonden e-mails.

 

Het gebruik van Mijn Website is gratis.

Mijn Website staat op geen enkele wijze in voor de juistheid of volledigheid van de informatie op Mijn Website en/of in andere elektronische communicatie zoals e-mails, en aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren.

 

Mijn Website kan nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor contacten, overeenkomsten of diensten tussen partijen die mogelijk via deze site zijn opgedaan.

 

Door het invullen en versturen van uw persoonlijke gegevens doormiddel van het invullen van één van de formulieren, email aan mij en/of via andere weg aan mij gericht, zullen door mij volgens ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’ behandeld en gebruikt worden. Ik zal de naam, telefoonnummer en emailadres van Medewerkers, Bewoners en/of Contactpersonen, alleen in overleg en na toestemming, op Mijn Website vermelden!